Je Policie ČR zločinecká organizace? Chová se jako Gestapo a porušuje zákony? V Praze buzeranti v uniformách ochraňovali buzeranty šoustající v ulicích

PRAHA | O tom, že velká část účastníků pochodu hnusu, tzv. Prague Pride, páchala přečin výtržnictví, tím že se na veřejnosti dopouštěli hrubých neslušností jsem informovali včera článkem Prahou táhl festival hnusu, deviace a agresivní homosexualistické netolerantnosti. Dnes Vám přinášíme šokující informace, že Policie ČR nejen přehlížela výtržnictví buzerantů a leseb, ale sama se mohla dopouštět přečinů, ale snad i zločinů. Policisté zasahující proti odpůrcům toho hnusu, totiž patrně porušili, nebo minimálně zneužili zákon o Policii, což je vlastně u policie stejné provinění. Oni musejí vyžadovat dodržování zákona po všech a ne přehlížet porušení zákona buzeranty a lezbami a politicky neprivilegované zatýkat.

Ladislav Zemánek zadržen novodobým Gestapem

Ladislav Zemánek zadržen novodobým Gestapem

Buzeranti viz. zmíněný článek páchali přečiny. Účastnici blokády u nemocnice na Františku se mohli maximálně dopustit přestupku, tím že blokovali průvod zrůd. Ovšem podle platné legislativy neměl být vůbec průvod Prague Pride povolen, jelikož předem se vědělo, že v rámci pochodu dojde k páchaní přečinů. Jednalo se o čtvrtý ročník a účastnici se výtržnosti, tím že se zcela obnažovali, či souložili, dopouštěli i v předchozích ročnících. Tím Magistrát města Prahy v čele s trestně stíhaným primátorem Hudečkem porušil platnou legislativu o shromažďování.

Buzeranti chrání buzeranty?

Výtržnosti na Prague Pride 2014

Výtržnosti na Prague Pride 2014

Účastnici blokády byly policejním gestapem těžkooděnců, kteří spíše připomínali robocopy, zadrženi. Jednalo se o součást Policie ČR OOZOK. Zadržení odpůrci homosexualistického hnusu, byli podle jednoho ze zadržených, držení v Cele předběžného zadržení celkem pět hodin, bez sdělení důvodu zadržení. „Byli jsme bez možnosti kontaktovat své právní zástupce či osoby blízké, což umožnit policii nařizuje zákon o policii – toto se dá nazvat snad i policejní kriminalitou,“ řekl redakci Internetových novin Stalo-se.cz jeden ze zadržených Pavel Matějný.

Prahou táhl festival hnusu, deviace a agresivní homosexualistické netolerantnosti

Deviace v ulicích Prahy | 16. 8. 2014 | Foto: Vít Hassan | Veřejně umístěno na Facebooku

Deviace v ulicích Prahy | 16. 8. 2014 | Foto: Vít Hassan | Veřejně umístěno na Facebooku

Navíc nezadrženým účastníkům, kteří blokádě jen přihlíželi a vyjadřovali jí sympatie, byly kontrolovány doklady totožnosti více jak hodinu a půl, což se dá taky nazvat až i přečinem zneužití pravomoci úřední osoby. Navíc jim bylo vyhrožováno, cituji: „Pokud se k nim ještě jednou přiblížíte, tak Vás zadržíme až na 48 hodin.“ Připomínám, že tato skupina jen vyjadřovala sympatie k blokádě a nijak se blokování homosexualistických oblud nezúčastňovala.

Policejní stát a totalita

Nezbývá nežli konstatovat, že žijeme v totalitním státě, kde policie funguje jako politická policie, kdy zatýká předsedy politických stran, či místopředsedy, jen za politickou činnost. Mezi zadrženými byli totiž i Adam B. Bartoš a Ladislav Zemánek s vedení strany NE BRUSELU – Národní demokracie. Dále se akce zúčastnili nebo jí podporovali čeští vlastenci a konzervativci, například z Akce D. O. S. T.

Ochrana buzerantů policií. Zatýkání politiků. Konzervativci pomník svatého Václava ubránili. V čele Prague Pride šla americká ambasáda: Výraz homosexuality diplomatů, nebo znak vlastnictví „české gubernie“?

Co bude příště před podobnou akcí? Budou snad odpůrci zhovadilostí, které se musejí pod diktátem USA a EU pořádat, zatýkání předem a drženi třeba několik dní ve vazbě, tak jak to dělal totalitní stát před listopadem 1989?

Foto: František Hucek (10x)

Autor článku: redakce