Servery 4Portálu převezmou VlasteneckeNoviny.cz

OSTRAVA | V rámci restrukturalizace mediální skupiny Alfa libera převezme tři servery 4Portálu redakce VlasteneckeNoviny.cz, kdy iNoviny Stalo-se.cz a iZpravy Ze-sveta.cz se stanou plnou součástí zpravodajství webu VlastneckeNoviny.cz.

logo 4porálu ...bezpolitickékorektnosti!

logo 4porálu …bezpolitickékorektnosti!


„Restrukturalizace zajistí našim čtenářům, že veškeré zpravodajství budou mít na jednom webu. Po založení Vlasteneckých noviny vydavatele Alfa libera, jsme tak provozovali celkem tři webu, které poskytovaly zpravodajský servis. Vzhledem tomu, že jsem plně závislí jen na příjmech z reklamy, tak to byl velký luxus,“ informuje prezident vydavatelství Alfa libera a šéfredaktor Vlasteneckých novin Radek Velička.

Velička dále dodává, že si je vědom toho, že každý web podával jiné zpravodajství, kdy iZprávy ze-světa.cz se zaměřovaly na na zpravodajství z celého světa a ne jen z blízkého okolí, jak to převážně české zpravodajské servery dělají. „Garantují, že i tyto zprávy budou součástí webu VlastneckeNoviny.cz,“ slíbil vrcholný zástupce vydavatele.

REKLAMA
VN-560-II

K restrukturalizaci dále pak dodal, že po začlenění dvou zpravodajských webů 4Portálu nedojde k jejich zneprovoznění, že stále budou veřejnosti přístupné, jako archiv.

Na otázku co se stane s iMagazínem Bez politické korektnosti Radek Velička odpověděl: „V rámci tohoto webu nedojde k žádným změnám v jeho provozu, jen v názvu, kdy se nově bude jednat o magazín Vlasteneckých novin …bez politické korektnosti.“

Podle jeho slov provoz webu iTelevize na webu nekoretni-tv.cz nebude nijak změněn, jen také dojde ke změně názvu na Nekorektni TV.

Autor článku: -piš-